BLOG
9.7.2021

Češi mají strach z havárií v domácnosti, bezpečnostní čidla ale nemají

Přestože naprostá většina lidí za svůj život nezažila požár v domácnosti, vyvolává v nich největší strach. Častější nehodou přitom v českých domácnostech bývá vytopení, kterým si prošla čtvrtina lidí, v Praze dokonce více než třetina. Haváriím mohou předejít signalizační čidla. Ta detekující kouř používá ale jen pětina Čechů a zátopová čidla, varující před vytopením, mají jen 3 % domácností. Vyplývá to z výzkumu pro projekt Domy sobě, který si nechala zpracovat u agentury STEM/MARK.

Co se týče domácích havárií, více než polovina respondentů (57,5 %) uvedla, že největší strach jim nahání oheň. Ačkoliv je požár tou nejméně častou havárií a většina lidí se s ním v životě naštěstí nesetká, ke třetině všech těchto událostí loni v České republice došlo právě v domácnostech, 29 % se odehrálo v bytových domech. Navzdory obavám z ohně pouze pětina Čechů (19,8 %) používá čidlo na detekci kouře, třetina (32,4 %) o jeho instalaci uvažuje.

“V řadě zemí je požární čidlo v obytné místnosti povinnost. V tomto kontextu je proto pokrytí domácnosti tímto čidlem u nás velmi nízké. V bytových domech navíc jakýkoliv problém může mnohem rychleji eskalovat a dopad se tak násobí. Proto o ně máme obavu a tomuto tématu se věnujeme,” tvrdí Radomil Valeš ze služby Domy sobě, která se věnuje instalacím solární fotovoltaiky a chytrých zařízení do bytových domů.

Vytopení se lidé obávají méně (37,7 %), za to ho zažil největší podíl obyvatel (27,3 %). Zátopové čidlo má doma jen 2,8 % Čechů a i přes četnost tohoto typu havárie o jeho instalaci skoro tři čtvrtiny z nás vůbec neuvažují (69 %). Nejmenší zájem o čidla projevují lidé na Moravě (82,8 %), kde oproti Praze a Čechám mají lidé s vytopením podle průzkumu nejmenší zkušenosti.

Únik plynu pak straší třetinu lidí (30 %), čidlo proti jeho úniku má doma každý jedenáctý Čech. Kromě signalizačních čidel upozorňujících na možnou havárii se průzkum zaměřil i na kontrolní čidla. Čidla kontroly spotřeby elektřiny, plynu i vody jsou podle dat daleko používanější mezi mladými lidmi ve věku 18 - 29 let. Zatímco podíl obecné populace používající čidla kontrolující spotřebu se pohybuje v rozmezí 7 - 13 %, mezi mladými je to 18 - 29 %. Zárověň se najde více mladých, kteří o jejich instalaci uvažují.

“Se začátkem léta je také třeba říct, že množství havárií je způsobeno nedostatečným zajištěním domácností. Přitom stačí dodržet jen 5 základních bezpečnostních opatření, která mohou haváriím jednoduše předejít,” dodává Radomil Valeš z Domů sobě.

5 tipů, jak se vyhnout haváriím před odjezdem na dovolenou

1. Vytáhněte všechny spotřebiče ze zásuvek, které není nutné mít po dobu vaší nepřítomnosti zapnuté, od pračky přes varné konvice až po nabíječky mobilů.

2. Nezapomeňte zastavit hlavní přívod vody a plynu do bytové jednotky, tím se v případě havárie minimalizují škody.

3.Všechna okna nechte otevřená maximálně na mikroventilaci, protože nikdy nevíte, jak silný vítr může přijít. Kvůli větru také nikdy nenechávejte volně ložené předměty na balkonu.

4. Buďte předvídaví a nechte náhradní klíče od vašeho bytu u souseda. V případě havárie pak nebudou muset hasiči vylamovat vchodové dveře do vašeho bytu.

5. Pořiďte si bezpečnostní čidla, která před potenciální havárii varují na mobilu nejen vás, ale mohou varovat i vaše sousedy či předvolené kontaktní osoby.