Administrativa

Papírování
zařídíme za vás

  • Pomůžeme vám s případným úvěrem
  • Oběháme všechny úřady a instituce
  • Zajistíme připojení do sítě
  • Postaráme se o státní dotaci

Časový plán administrativních prací

Tady je pro představu přehled času, který vám (zejména vyřízením administrativy) ušetříme.
Nedokážeme jediné: zkrátit zákonné lhůty, které mají úřady a instituce na vyjádření. Proto se realizace protahuje na 9 až 12 měsíců.

Jednotlivé kroky

Časová náročnost

Převezmeme si od vás podklady k realizaci

Předání dokumentace k domu. Podepsání plných mocí k jednání na úřadech.

6 hodin

Zajistíme statický posudek

Kontrola budovy statikem a schválení realizace na střeše.

3 hodiny

Připravíme projektovou dokumentaci

Detailní technická prohlídka domu, koordinace projektanta a montážního technika pro vytvoření projektové dokumentace a zakreslení rozložení panelů na střeše.Jednopólové schéma FVE + zakreslení technologií.

12 hodin

Podáme žádost o dotace

Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

15 hodin

Kontaktujeme požární techniky a hasičský sbor

Vytvoření a získání Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).

3 hodiny

Zažádáme o připojení u distributora

Žádost o připojení FVE k distribuční soustavě.

7 hodin

Dokončíme projektovou dokumentaci

Koordinace projektanta a třetích stran (distribuce, požárních techniků, statika, SVJ) pro vznikdokumentace pro provádění stavby. Vznik podrobné technické zprávy s položkovým rozpadem

15 hodin

Příprava instalace

Ukončení stávajících odběrných míst u bytů a montáž nových elektroměrů ve vlastnictví SVJ.Příprava materiálu dle projektové dokumentace a výběrové řízení na nového dodavatele.

35 hodin

Koordinace instalačních prací

Dokončení instalace všech součástí fotovoltaické elektrárny a její příprava k provozu.

15 hodin

Dokončení administrativy

1. Dokumentace skutečného provedení stavby
2. Žádost o umožnění trvalého provozu
3. Předávací protokol a fakturaci (pro SVJ)
4. Dokončení dotačního procesu.

5 hodin

Nastavíme vám aplikaci Dominiq

Zřízení přístupů do aplikace, kontrola nastavení a zabezpečení ukládaných dat.

20 hodin

Celkový objem prací na straně Domy sobě

Pokud to přepočteme na pracovní dny, ušetříme vám skoro celý pracovní měsíc.

136 hodin

Naši
partneři

Zjistěte do 24 hodin, kolik může díky fotovoltaice ušetřit váš dům.