BLOG
7.1.2022

Covid přinesl do SVJ hlasování per rollam. Je to ale ještě legální?

Pandemie covidu-19 nás školí v připravenosti a ochotě se přizpůsobovat novým situacím. Na vlastní kůži to určitě pocítili předsedové i členové SVJ, kterým vládní nařízení v některých měsících dokonce zakázala se fyzicky scházet. Shromáždění vlastníků přitom nelze vynechávat, podle zákona musí proběhnout aspoň jednou do roka. Jak si tedy odhlasovat potřebné záležitosti, aniž byste zákon obcházeli? Řešením je hlasování per rollam.


Jak vlastníkům pomohl lex covid


Podle veřejně dostupných informací (ARES) je nyní v Česku více než 70 000 společenství vlastníků jednotek. Také jim loni i letos vládní opatření přinesla nejrůznější komplikace. Ze začátku to například vypadalo, že nebudou mít možnost si odhlasovat potřebná usnesení. Na jaře 2020 to vyřešil zákon známý jako „lex covid“ – pokud by vás zajímal celý název, je to „Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu“.


V praxi to znamenalo, že právnické osoby, mezi které patří i SVJ, směly rozhodovat mimo zasedání v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. A to i když tuto možnost neměly ve stanovách. Řeč je o hlasování per rollam, které ovšem bez omezení platilo jen do 30. června 2021. Od července tak po více než roce platí nová pravidla. Co to znamená pro majitele jednotek a pro předsedy SVJ?


Pořád můžete hlasovat per rollam, ale…  


Od 1. července si programové body tímto způsobem můžete odhlasovat v případech, kdy se vaše svolané shromáždění není schopno se usnášet například kvůli nemoci. Stejným způsobem můžou kdykoli hlasovat i SVJ, která možnost per rollam mají přímo ve svých stanovách. Pozor, stanovy ji musí výslovně dovolovat, nestačí, že ji nezakazují.


Jak takové hlasování probíhá


Pořád stejně. Stále platí, že v popisu podmínek hlasování má být uvedeno, jak mohou vlastníci jednotek hlasovat – zda písemnou formou, nebo prostřednictvím technických prostředků. Možná a čím dál populárnější je také varianta, kdy se vlastníci potkávají a rozhodují prostřednictvím videokonference.

Podmínky hlasování per rollam určuje statutární orgán, v tomto případě výbor a konkrétně předseda výboru. Ten je musí členům SVJ oznámit v dostatečném předstihu. Návrh usnesení doručí do členských schránek nebo je pošle e-mailem. Na stejné listině jim musí dát možnost vyjádřit se k návrhu kladně nebo záporně, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení. Po uplynutí lhůty vyvěsí výbor SVJ výsledek hlasování na nástěnku a zase ho může rozeslat i e-mailem.


Co musí být součástí hlasování per rollam


  • Návrh usnesení 
  • Podklady pro posouzení nebo místo, kde je účastník najde
  • Lhůta, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit (obecně 15 dní ode dne dodání)

Aby bylo hlasování platné, je potřeba vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy rozhodnutí učinil. Musí být podepsané vlastní rukou na listině, která obsahuje plné znění návrhu.