BLOG
23.5.2023

Jak vypadá správná smlouva na fotovoltaiku. Podrobný návod pro rok 2023

Na začátek se hodí říct, že když si na fotovoltaiku (FVE) vyberete poctivého partnera, nebudete muset náležitosti okolo smlouvy vůbec řešit. Zařídí drtivou většinu sám a od vás bude potřebovat jenom například dokumentaci k bytovému domu a nebo údaje vašeho SVJ. Jak si takového partnera najít, jsme psali nedávno. Základ je nevěřit všemu, co najdete na internetu a důvěřovat buď referencím od spokojených zákazníků nebo od odborných sdružení.

Přehledný obsah článku:

 • Jak získat nejlepší záruku spolehlivé smlouvy
 • Smlouvu na fotovoltaiku neberte na lehkou váhu
 • Podklady pro smlouvu na FVE ze strany SVJ
 • Proč je smlouva s Domy sobě jednodušší
 • Náležitosti smlouvy na FVE ze strany dodavatele
 • Jakou smlouvu na fotovoltaiku nikdy nepodepsat
 • Pozor na zálohy a uskladnění materiálu
 • Jak poznat důvěryhodného dodavatele
 • Proč si na fotovoltaiku vybrat Domy sobě

TIP: Objednejte si nezávaznou nabídku FVE zdarma a do 24 hodin

Jak získat nejlepší záruku spolehlivé smlouvy

Abychom vám výběr usnadnili, stačí si pročíst zmíněný článek Jak vybrat spolehlivého dodavatele. Najdete ho tady. Kdyby se vám nechtělo zabývat se problematikou detailně, protože už předvýběr i doporučení máte, určitě si dané firmy zkontrolujte alespoň základně přes profesní komunity. Na našem trhu vás může na správnou stopu navést Solární asociace nebo třeba Unie komunitní energetiky (UKEN). S oběma sdruženími mimochodem Domy sobě spolupracují. UKENu pomáháme vytvořit Návod pro zájemce o fotovoltaiku, u Solární asociace jsme mimo jiné podepsali Kodex poctivého dodavatele fotovoltaiky

Smlouvu na fotovoltaiku neberte na lehkou váhu

Pokud chcete mít o všem vlastní přehled, projdeme si správnou smlouvu podrobně. Nejdřív, co potřebujete, abyste smlouvu s fotovoltaickou (FVE) firmou mohli vůbec uzavřít. Některé dokumenty jsou naprosto nezbytné, jiné mít nemusíte. U těch druhých ale zpravidla platí, že dokáží celý proces zrychlit nebo dokonce zlevnit. A když je řeč o smlouvě, nemůžeme pominout doporučení nechat si smlouvu zkontrolovat právníkem. I když se chystáte zadat solární panely firmě, co má skvělé reference. Kontakty na ověřené právníky pro fotovoltaiku vám taky rádi poradí v UKENu. 

„Chybu nebo překlep může udělat každý. Stejně tak se snadno stane, že se v počítači nechtěně smaže zásadní odstavec. Smlouvu za milion a víc prostě nenechávejte nikdy náhodě.“

Podklady pro smlouvu na FVE ze strany SVJ

Takže teď konkrétně, co je potřeba. V případě fotovoltaiky pro SVJ, Bytové družstvo nebo obecně bytový dům, je možnost podepsat smlouvu závislá na hlasování SVJ nebo jiného podobného domovního orgánu. Fotovoltaika se pořizuje ze společných peněz, takže investici musí schválit většina, která je daná ve stanovách toho kterého sdružení. Potřebujete tedy: 

 • Rozhodně zápis ze shromáždění SVJ nebo členské schůze BD se záznamem o schválení instalace FVE. Nikdo s vámi nepůjde o realizace, pokud nebude mít jistotu, že má předsednictvo k instalaci mandát od vlastníků či podílníků. 
 • Bude potřeba potvrzení o vlastnictví bankovního účtu SVJ. Při žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám prostě nemůžete přiložit jen tak nějaký účet, na který by pak stát bez jakéhokoli dozoru převedl až 50 % nákladů z investice. 
 • Co nejkompletnější stavební dokumentaci domu, včetně půdorysu všech podlaží (i podzemních), střechy a jejího složení
 • Dokumentaci elektroinstalace 
 • Pokud chcete, aby se instalační firma postarala o veškerou administrativu, jako to dělají Domy sobě, je dobré mít připravenou i plnou moc.

Proč je smlouva s Domy sobě jednodušší

Pokud si objednáte fotovoltaiku pro SVJ od služby Domy sobě, je to výrazně jednodušší. Přímo na schůzi s hlasováním bude vždycky odborník na fotovoltaiku pro SVJ. Pomůže zodpovědět všechny dotazy sousedů a dovysvětlí také podrobnou nabídku, kterou Domy sobě vytvoří právě jako podklad pro hlasování. Na základě detailních informací od SVJ je pak už i detailní nabídka konkrétní a pro Domy sobě závazná. Co se na schůzi odhlasuje, to je prostě už povinně součástí smlouvy. 

„Pokud vám nějaké doklady ke smlouvě o fotovoltaice chybí a dodavatel navrhuje, abyste to zametli pod koberec, protože se bez nich nějak obejde, nedělejte to.“

Co když nějaké dokumenty nemáte? 

Chybějící dokumenty se nikdy nesnažte obejít. Můžete si totiž zadělat na velké problémy později. Kvůli revizím, případným reklamacím apod. Neexistence stavební dokumentace se pak řeší individuálně. Počítejte v tom případě s prodlevami, ale obvykle i náklady navíc – například se musí dělat tzv. pasport budovy, tedy zjednodušená stavební dokumentace. Podrobný popis elektroinstalace zase dodavateli velice usnadní tvorbu projektové dokumentace, na kterou jsou navázané všechny další kroky realizace.

Náležitosti smlouvy na FVE ze strany dodavatele

V drtivé většině případů se instalace fotovoltaiky pro SVJ řeší pomocí smlouvy o dílo na FVE, na kterou pak navazuje smlouva o připojení FVE k rozvodné síti. Smlouvy o dílo mají obecně několik zákonem pevně daných náležitostí, z logiky věci se ale u různých činností a služeb dost odlišují. U instalace solární elektrárny byste si v SVJ měli dát pozor, aby smlouva obsahovala především tyto části.  

Detailní informace o cenách a platbách

Pohlídejte si, co vše je zahrnuto v ceně, a co jsou takzvané vícepráce. Slušná firma vám do smlouvy napíše všechny činnosti a materiál, a to rovnou v podobě podrobného položkového rozpočtu. Smlouva by měla vždy obsahovat cenu za vyhotovení projektu, a to není jen samotné umístění solárních panelů na střechu a její případnou úpravu, napojení celého systému na elektrickou síť a podobně. Chtějte harmonogram, rozepsanou administrativu atd.

Záruční podmínky

Ujistěte se, že smlouva transparentně definuje pravidla, kdy záruka platí a kdy naopak zaniká. V druhém případě se tak nejčastěji děje při neodborném zásahu, jenže zde je třeba detailně popsat, co takový neodborný zásah přesně znamená. Se zárukou nepřímo souvisí i výběr technologií, protože dodavatel může svou činnost znenadání ukončit, a to ještě v záruční době. Zde jsou pak ve výhodě ti zákazníci, jejichž dodavatelé používají osvědčené značky a technologie, které mají v Čechách rozsáhlou servisní síť.

Termíny dokončení prací

Jak se bohužel nedávno ukázalo i na českém trhu, některé firmy kvůli solárnímu boomu přecenily své síly. Vzaly si mnohem více zakázek, než dokáží zvládnout, a jejich klienti tak musejí na dodání čekat. A ve spoustě případů už je jasné, že budou čekat marně. Nesolidní firmy totiž podle ČOI (Česká obchodní inspekce) nejen, že přecenily svoje síly nebo zkušenosti, ale v některých případech bohužel cíleně zákazníky podváděly a jediným cílem jejich podnikání bylo vybrat co nejvíce co nejvyšších záloh a pak se vypařit.

„Je důležité mít ve smlouvě o FVE jasně specifikované, co se stane, když jedna strana neplní termíny a jaké jí za to hrozí penále.“  

Informace o následném servisu a monitoringu

Instalací fotovoltaiky vaše spolupráce s dodavatelem nekončí. Solární systém je třeba udržovat, abyste z něj po celou dobu jeho životnosti měli co největší prospěch. Smlouva by tak měla popisovat, jak často bude probíhat pravidelný servis a podmínky zásahu v případě mimořádné události. A to včetně ceny za tyto služby během záruční doby i po ní. Moderní technologie navíc umožňují vzdálený monitoring fotovoltaiky, díky kterému je možné identifikovat závadu nebo pokles výkonnosti takřka okamžitě. Podmínky monitoringu a jeho cena by tedy také měly být součástí smlouvy.

Odstoupení od smlouvy a možnosti ukončení spolupráce

I když si to samozřejmě nikdo nepřeje, může nastat situace, kdy budete muset spolupráci ukončit. Nejčastěji se tak děje, když dodavatel neplní závazky podle vašich představ. Jenže i podmínky výpovědi by měly být ve smlouvě jasně stanovené. Předně si dejte pozor na definici okolností, za jakých budete moct smlouvu jednostranně ukončit. Dále si pohlídejte výpovědní lhůtu a snažte se, aby případně nebyla penalizovaná nebo aby poplatky za ní byly co nejmenší. 

Jakou smlouvu nikdy nepodepsat

Jak píšeme, určitě se ve finále spolehněte na poradu s právníkem. Ale pokud máte třeba šanci prohlédnout si v rámci výběrového řízení náhled typické smlouvy daného dodavatele, očividné nesmysly s trochu zkušeností najdete sami (je nám jasné, že nebudete s právníkem řešit všechno – už proto, že byste se nedoplatili), Přestože jsou smlouvy mnohdy plné těžko srozumitelných právnických výrazů, je poměrně lehké poznat formulace, které značí, že s vámi váš dodavatel nehraje úplně čistou hru. Obecně se vyplatí vyvarovat smlouvám s příliš nízkými cenami, protože ty zpravidla nejsou kompletní. Vždy se ujistěte, že zahrnují skutečně veškeré náklady, a ne třeba pouze ceny za technologie bez nutných prací. Znakem, že něco není v pořádku, může být i absence ceny za vypracování projektu, která ve finále může dosáhnout 2–5 % celkových nákladů.

„Nikdy nepodepisujte smlouvu na fotovoltaiku, v níž po vás dodavatel požaduje nesmyslně velkou zálohu.“

Pozor na zálohy a uskladnění materiálu

Je to neuvěřitelné, ale některé firmy chtějí dokonce 80–100% platby předem, přičemž se vymlouvají na nedostatek materiálu apod. Více o švindlování se zálohami se dočtete v již zmíněném článku. Zbystřete také, pokud má dodavatel ve smlouvě formulaci o uskladnění materiálu u vás. To obvykle znamená, že už dopředu počítá s významnými prodlevami v průběhu dodání, protože nemá dostatek lidských kapacit na samotnou instalaci a zapojení FVE. Následně se vám může stát, že vám uskladněné bedny se solárními panely budou dlouhé měsíce překážet na dvoře nebo na chodbách.

Jak poznat důvěryhodného dodavatele

Po energetickém šoku v roce 2022 rekordně stoupla poptávka po úsporách, a tak nové firmy nabízející fotovoltaiku začaly vznikat jako houby po dešti. Při výběru dodavatele nicméně doporučujeme vybrat si společnost, která už na trhu nějaký pátek je a má tedy dostatek zkušeností. Vždy se také podívejte na recenze od jejích bývalých zákazníků a na diskuse na Facebooku. Už podle nich uvidíte, jak je na tom firma s plněním svých závazků a jak jak reaguje na stížnosti a připomínky. Dobrým indikátorem spolehlivosti je také členství v oborových sdruženích, přičemž u nás jde především o Solární asociaci a Unii komunitní energetiky

Proč si na fotovoltaiku vybrat Domy sobě

Domy sobě jsou v ČR už několik let jediná služba, která se na fotovoltaiku a další úsporné energetické služby pro bytové domy zaměřuje výhradně. Specializace přitom znamená nejen unikátní zkušenosti, ale také spolehlivost. Cokoli řeší bytové domy ohledně fotovoltaiky dnes, je jen zlomek problémů, se kterými si Domy sobě musely poradit před lety. Váš bytový dům díky FVE ušetří každý měsíc až 50 % nákladů na elektřinu. Přepočteno na peníze, podle počtu bytů je to každý měsíc zhruba 12 000 až 20 000 korun. A vzhledem k tomu, že máte veškeré vyřizování zajištěné v ceně, není jediný důvod nad fotovoltaikou váhat a nechat si peníze za úspory utíkat. 

TIP: Přečtěte si Návod, jak správně vybrat instalační firmu

Nebo si objednejte naši nezávaznou poptávku zdarma. Minimálně proto, abyste měli srovnání.