BLOG
5.2.2024

Nové podmínky dotací na fotovoltaiku z NZÚ se bytových domů netýkají. Zůstávají bez omezení

Od poloviny února se mění podmínky udělování dotací z programu Nová zelená úsporám. Ačkoli se ministerstvo zaměřilo především na propagaci navýšení fondu o dalších 10 miliard, reálná novinka je jiná – podmínky udělení plného objemu dotace se zpřísňují a nově bude nutné kombinovat fotovoltaiku se zateplením domu. Pro SVJ a bytová družstva je ale zásadní zpráva, že se změna týká jen rodinných domů. Pro bytové domy se NZÚ nemění.

Přehledný obsah článku:

  • Únorová změna NZÚ se bytových domů netýká
  • Jak se mění Nová zelená úsporám od února 2024?
  • Je změna dotací něčím zajímavá i pro bytové domy?
  • Stát chce motivovat zejména ke komplexním renovacím
  • Konkrétní změny v podpoře fotovoltaiky od 15. února 2024
  • Aktuální platné dotace na FVE pro bytové domy i po únoru 2024
  • Proč si vybrat fotovoltaiku společnosti Domy sobě?

TIP: Nezávazná nabídka fotovoltaiky pro SVJ zdarma a do 24 hodin

Únorová změna NZÚ se bytových domů netýká

O novinkách ve státním dotačním programu Nová zelená úsporám (NZÚ) vás informujeme pravidelně. Poslední větší úprava přišla na začátku loňského září, kdy Nová zelená úsporám přinesla i změny zaměřené na jednodušší administrativu a větší podporu pro bytové domy. Aktuální úpravy platné pro oblast fotovoltaiky (FVE) pro bytové domy tedy najdete v loňském článku Co přinese fotovoltaice pro SVJ nová verze dotací? Na konci ledna se ale médii jako uragán prohnala zpráva, že se dotace komplikují a dokonce snižují. Zatímco úřady mluvily o navýšení podpory, zpravodajská média psala hlavně o snížení maximální výše dotací čistě na fotovoltaiku. Kde je pravda? Klasicky někde uprostřed. 

Jak se mění Nová zelená úsporám od února 2024?

Z hlediska fotovoltaiky pro bytové domy skutečně nic. Změna má dopad dokonce pouze na základní podobu NZÚ pro majitele rodinných domů. Nedotkne se ani programu NZÚ Light, ani podpory v rámci akce „Oprav dům po babičce“. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka je změna součástí průběžných optimalizací NZÚ.

„Důležitým kritériem je i dostupnost finanční pobídky k renovacím domů pro co největší okruh domácností. Podpora 200 tisíc korun zůstává v případě komplexních renovací. Žadatelé, kteří zkombinují instalaci fotovoltaiky se zateplením, dostanou navíc bonus 40 000 Kč a v součtu tak příspěvek může činit až 200 tisíc korun,“ uvedl ministr.

Přeloženo do běžné řeči, maximální podpora na fotovoltaiku se skutečně reálně snižuje na 160 000 Kč. Abyste dosáhli na původní plnou sumu, je nutné fotovoltaiku nově kombinovat se zateplením.

Je změna dotací něčím zajímavá i pro bytové domy?

Ačkoli se úprava NZÚ nedotýká dotací na fotovoltaiku pro SVJ a bytová družstva, stejně nese i důležité indikace o situaci na trhu a záměrech resortu životního prostředí do budoucna, které se později bytových domů dotknout mohou. Co tedy ze změn můžeme vyčíst? 

  • Ministerstvo zvyšuje tlak na komplexní renovace rodinných domů, což je samozřejmě z hlediska energetických úspor rozumný krok. Investovat státní peníze do projektu fotovoltaiky na domku, kde teplo utíká horem dolem, nedává smysl. 
  • Snížení výše dotace na samotnou fotovoltaiku pak podle úředníků odráží i snižování cen fotovoltaických komponent na trhu. A pokud ne vyloženě zlevňování, tak zlepšování efektivity FVE za podobnou cenu. Zkrátka – technologie se zkvalitňuje a její návratnost se i čistě díky technologickému pokroku zrychluje. 
  • Ale co je pro bytové domy zásadní informace – stále větší důraz se klade na maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu. Odvádění přetoků (nadvýroby ze solárních panelů) do zastaralé distribuční soustavy je složité a neefektivní. Proto stát nebude dotovat projekty, které nejsou optimalizované pro vlastní spotřebu. 

Stát chce motivovat zejména ke komplexním renovacím

Hlavní změny v dotacích pro rodinné domy pro kontext. Určitě se vyplatí sledovat, jak se státní podpora energetických úspor vyvíjí, protože dříve nebo později se může odrazit i v NZÚ pro bytové domy. „Program jsme upravili tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných domů především ke komplexním renovacím. Ty jim přinesou významné úspory, zvýší komfort bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ uzavřel ministr Petr Hladík. A podobný tlak na komplexní úspory téměř jistě dorazí i do segmentu bytových domů.

Konkrétní změny v podpoře fotovoltaiky od 15. 2. 2024:

1. Maximální výše dotace v rámci NZÚ zůstává 200 000 Kč, ovšem vztahuje se pouze na instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením (za které je nový bonus 40 000 Kč)

2. Na samostatnou FVE se maximální dotace snižuje na 160 000 Kč

3. Změna jednotkové výše dotace na FVE:

- základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla

- za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč

- za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč

4. Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

5. Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE

6. Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč

Aktuální dotace na FVE pro bytové domy platné i po únoru 2024

Aby nedošlo k omylu, pro přehlednost uvádíme i tabulku základních dotací v rámci státního programu Nová zelená úsporám pro oblast bytových domů. Pokud NZÚ dlouhodobě sledujete, uvidíte, že pro SVJ a bytová družstva se (zatím) skutečně nic nemění. Platí i fakt, že maximální výše dotace na FVE není pro bytové domy (na rozdíl od domů rodinných) teoreticky nijak omezena – vychází primárně z konkrétního řešení a odráží také počet bytů, které budou solární energii z dané fotovoltaiky využívat. Pokud by vás zajímaly detaily, doporučujeme článek z konce minulého roku. Najdete ho zde

Nejvíc ušetří fotovoltaika, kterou už máte objednanou

Nechceme tvrdit, že se brzy změní i podmínky dotací pro bytové domy, takové informace nemáme. Nicméně i tak stále platí, co říkáme opakovaně. Ohledně fotovoltaiky se rozhodně nevyplatí na nic čekat – žádná změna legislativy, tarifů ani příchod nových dodavatelů, kteří by případně na trhu tlačili na cenu, se nevyplatí tolik, jako fotovoltaika, která už šetří. Standardní bytový dům (v našich modelových příkladech počítáme s 25 byty) ušetří díky našim úsporným řešením 15 až 25 000 Kč měsíčně.

A tato úspora se v posledních měsících navíc spíše zvyšuje – díky růstu efektivity fotovoltaických elektráren, kvůli růstu cen poplatků okolo elektřiny atd. Vzhledem k tomu, že kompletní instalace FVE i pro malou bytovku zabere kvůli rozsáhlé administrativě až rok, a pak vám bude sloužit třeba i dalších 30 let, skutečně se nevyplatí čekat ani na sluníčko, na další legislativu (Lex OZE II, III) ani nic dalšího. Zbytečně vám utíkají peníze.

Proč si vybrat fotovoltaiku společnosti Domy sobě?

Domy sobě začaly nabízet fotovoltaiku pro české bytovky, činžáky, paneláky a další bytové domy už v roce 2020 a a dodnes jsme jediná firma na trhu, která se zabývá speciálně pouze fotovoltaikou (a dalšími úspornými technologiemi) jen pro bytové domy, SVJ a bytová družstva. Jsme členy profesních organizací jako Solární asociace nebo UKEN, podílíme se na vytváření nové legislativy a přísně dodržujeme etalon kvality pro instalace fotovoltaiky. Navíc patříme do skupiny firem pod mezinárodní značkou Veolia, což znamená nejen přístup ke globálnímu know-how, ale zejména spolehlivost a finanční stabilitu, jakou vám na českém trhu nabídne málokdo. 

Chtěli byste solární panely instalovat i na váš bytový dům? Zodpovíme vám všechny dotazy, vysvětlíme výhody váhavým sousedům a rezervujeme vám termín instalace. Zadejte nám předběžnou poptávku. Zdarma a do 24 hodin zjistíte, kolik by mohlo šetřit právě vaše SVJ. 

Pokud stále váháte, objednejte si alespoň náš pravidelný newsletter. Neuteče vám žádná novinka ani akce.